Přeskočit na obsah

Vaše návštěva

První návštěvu obvykle začínám kontrolou plosek nohou a sleduji jejich citlivost. Podle stavu citlivosti reflexních plošek obou Vašich nohou jsem schopen zjistit situaci pohybového aparátu. Podle Vaší akutní situace, se kterou přicházíte, mohu již reflexně docílit uvolnění napětí v těle. Po tomto určitém působení, nebo jen diagnostice, se soustředím na Vaše samotné citlivé části těla.

Techniky zasahují do vazivového systému, který ovlivňuje činnost nervů. Nervové průběhy tak určují Vaši kondici jak psychickou (Váš vjem, činnost svalů) tak fyzickou (Vaše všední činnosti).

Při rehabilitačních zákrocích je bolest vždy pod mojí i Vaší kontrolou a vyžaduje-li to situace, pak na nutný bolestivý podnět upozorním!!

Náš pohybový systém je v páru. Úkolem této metodiky je dát balanci vazivovým systémům, tam, kde jeto nutné! Tzn. kde vzniká Vaším
vjemem citlivost neznamená, že v těchto místech je příčina Vaší určité citlivosti. Pokud dobře společně stabilizujeme systém vaziv, pak vznikne vlastní, Vašemu organismu přirozená, biochemická reakce. Ta aktivuje nervový systém tak, že přestanete vnímat citlivosti, které Vám vadí a zapojíte se plně do Vaší běžné činnosti. Proto Vám nabízím sled určitých specifických technik, kde není prioritou způsobit bolest, nýbrž ji obejít. Neprovádím ani tzv. prudké manipulace, vše budeme mít zejména pod Vaší kontrolou.