Specializace a princip metody

Princip působení na Váš organismus spočívá ve vytvoření rovnováhy hlubokého napětí v pohybovém aparátu. Tudíž, pokud přetrvává Vaše bolestivost, máte pocit, že příčina je hlouběji v těle. Nerovnováha vzniká ve vazivovém systému, který se upíná nejen na kosti. Pokud dobře aktivuji strukturu těchto vazivových spojení a  propojení nejen s kostmi, potom se stabilizuje i činnost svalů jako takových. Vy potom vnímáte buď pocit úlevy nebo obnovení pohybu, protože se zároveň ovlivní struktura nervové tkáně. Pak se zlepší Váš pocit čili přirozeně její činnost a inervace.

Na tyto stavy žádná forma masáží nepomůže. Ani tyto situace nevyřeší a nezjistí žádná lékařská ani přístrojová vyšetření!!

 

Migrény

Výše zmíněná nerovnováha vzniká zejména při migrénách, kdy je drážděna nervová soustava v páteři. Zde bych rád vyzdvihl, že napětí při této diagnostice jsou velmi skryta a cvičení nezabírají. Mluvím o hlubokých formách napětí, které se kumulují v páteři. Léky pocit jen utlumují, ale neodstraní příčinu projevů zmíněných napětí – čili jen utlumí důsledky, tj. bolest, točení hlavy, pocení nebo nevolnost.

 

Otoky

Odlehčím otokům, jež způsobují hluboké zánětlivé projevy. Jde o jev, který je tělu cizí, tzn. organismus se přirozeně brání. Tato forma napětí však tělo chrání, ale bohužel omezuje a musí se řešit.

 

Omezení v pohybu, poúrazové či pooperační stavy

Zde neprovádím klasickou rehabilitaci – tj. příslušné cviky doporučuji až po odeznění omezení pohybu nebo bolesti, které je třeba specifickými rehabilitačními technikami stabilizovat.

 

Křeče ve svalech  

Pomohu v odbourání těchto stavů, kdy se většinou jedná o citlivá úponová ložiska v hloubce svalů na kostech, kam je třeba přesně zasáhnout a stabilizovat vazivová napětí.

 

Skoliózy

U této diagnostiky se snažím podle stavu buď rozhýbat páteř nebo vyrovnat v páteři nerovnováhu napětí a pak určuji příslušná cvičení. A to v jakémkoliv věku.

 

Diagnostika tzv. tenisových loktů

Jedná se o podráždění vazivových částí na kostech. Vznikne-li otok, pak musím o to citlivěji zasáhnout. Medicína nabízí v řešení přístrojovou terapii, opichy nebo medikamenty, popř. bohužel už jen operaci.

 

Bolesti pohybového aparátu u těhotných žen

Pracuji s ženami v jakémkoliv trimestru. Přizpůsobím k této činnosti rehabilitační lůžko, které pohodlně anatomicky zapolohuji a upravím podle velikosti bříška.